Banner
Trang chủ TIN TỨC Hoạt động chung

Đánh giá trực tuyến 03 chương trình đào tạo (Chăn nuôi thú y, Thú y, Công nghệ thực phẩm) theo chuẩn AUN-QA tại trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

10/09/2021 16:02 - Xem: 3954
Đánh giá trực tuyến / từ xa lần thứ 232 trong Đánh giá Chương trình AUN-QA tại Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên
          
LỊCH TRÌNH ĐÁNH GIÁ
Đánh giá trực tuyến / từ xa lần thứ 232 trong Đánh giá Chương trình AUN-QA tại Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên
Thời gian

Bachelor of Animal Science and Veterinary

Medicine: Ngành CNTY

Thời gian Bachelor of Veterinary Medicine: Ngành Thú Y Thời gian Bachelor of Food Technology Programme: Ngành CNTP
Người đánh giá chính PGS. TS. Nuanthip Kamolvarin
Người đánh giá: Dr. Anne Lan K. Candelaria, PhD
Người đánh giá chính: GS. Wan Ahmad Kamil Mahmood, PhD
Người đánh giá: TS. Leni Sofia Heliani, S.T., M.Sc
Người đánh giá chính: PGS. TS. Evangeline P. Bautista (Giám định viên chính)
Người đánh giá: Asst. Prof. Dr. Jirawat Jaroensathapornkul
NGÀY 1
13/9/2021
8.00 - 8.30 BUỔI KHAI MẠC
Video giới thiệu nhà trường
Phát biểu chào mừng của đại diện trường Đại học
Phát biểu khai mạc của đại diện AUN-QA
Chụp ảnh nhóm
Zoom số 1: Nông Thị Hiền Hương; Nguyễn Sơn Tùng; Trương Ngọc Phượng
Phiên dịch 1: Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phiên dịch 2: Lý Thị Thùy Dương
Thời gian Ngành Chăn nuôi thú y   Ngành Thú y   Ngành Công nghệ thực phẩm
8.30 - 9.00 Giải lao 8.30 - 9.00 Giải lao 8.30 - 9.00 Giải lao
9.00 - 09.20 Gặp gỡ Trưởng khoa, Phó trưởng khoa (Gặp mặt chung của cả 2 bộ môn Chăn nuôi Thú y và  Thú y) 9.00 - 10.30 Gặp mặt với Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, Trưởng nhóm viết SAR, Trưởng phòng, Trưởng bộ môn & Báo cáo tóm tắt của Trưởng khoa
09.25 - 10.30 Gặp mặt với Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, Trưởng nhóm viết SAR, Trưởng phòng, Trưởng bộ môn & Báo cáo tóm tắt của Trưởng khoa 09.25 - 10.30 Gặp mặt với Trưởng khoa, Phó trưởng khoa, Trưởng nhóm viết SAR, Trưởng phòng, Trưởng bộ môn & Báo cáo tóm tắt của Trưởng khoa
Zoom số 1                        
Nông Thị Hiền Hương     
Nguyễn Sơn Tùng + Trương Ngọc Phượng
Zoom số 2                        
Nguyễn Tuấn Hùng    
Phạm Thị Thu Trang + Vũ Thị Thanh Hòa
Zoom số 3                        
Nguyễn Minh Châu     
Đoàn Thị Hương Giang + Nguyễn Thị Thuy
Phiên dịch 1: Lý Thị Thùy Dương
Phiên dịch 2: Vũ Thị Hòa
Phiên dịch 1: Trương Thị Ánh Tuyết
Phiên dịch 2: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Phiên dịch 1: Hà Minh Tuân
Phiên dịch 2: Dương Văn Thảo 
10.30 - 11.00 Giải lao 10.30 - 11.00 Giải lao 10.30 - 11.00 Giải lao
11.00 - 12.30 Phát trực tiếp  thăm cơ sở vật chất (cấp Trường)
Zoom số 1: Nông Thị Hiền Hương; Nguyễn Sơn Tùng; Trương Ngọc Phượng
MC: Thảo, Hòa, Dương, Ngọc, Tuyết, Tuân
12.30 - 13.30 Nghỉ ăn trưa 12.30 - 13.30  Nghỉ ăn trưa 12.30 - 13.30 Nghỉ ăn trưa
13.30 - 15.00 Phỏng vấn đội ngũ Cán bộ giảng dạy 13.30 - 15.00 Phỏng vấn đội ngũ Cán bộ giảng dạy
Zoom số 1                        
Nông Thị Hiền Hương     
Nguyễn Sơn Tùng + Trương Ngọc Phượng
Zoom số 3                        
Nguyễn Minh Châu     
Đoàn Thị Hương Giang + Nguyễn Thị Thuy
Phiên dịch 1: Trương Thị Ánh Tuyết
Phiên dịch 2: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Phiên dịch 1: Hà Minh Tuân
Phiên dịch 2: Dương Văn Thảo 
Thời gian từ 15h00 trở đi  Cuộc họp nội bộ của chuyên gia đánh giá
Zoom số 1: Nông Thị Hiền Hương; Nguyễn Sơn Tùng; Trương Ngọc Phượng
NGÀY 2
14/9/2021
8.30 - 9.30 Phỏng vấn đội ngũ nhân viên hỗ trợ/ chuyên viên (Cấp Trường)
 Zoom số 1: Nông Thị Hiền Hương; Nguyễn Sơn Tùng; Trương Ngọc Phượng
Phiên dịch 1: Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phiên dịch 2: Lý Thị Thùy Dương
9.30 - 9.45 Giải lao 9.30 - 9.45 Giải lao 9.30 - 9.45 Giải lao
9.45 - 10.45 Phỏng vấn đội ngũ nhân viên hỗ trợ/ chuyên viên (Cấp Khoa) 9.45 - 10.45 Phỏng vấn đội ngũ nhân viên hỗ trợ/ chuyên viên (Cấp Khoa)
Zoom số 1                        
Nông Thị Hiền Hương     
Nguyễn Sơn Tùng + Trương Ngọc Phượng
Zoom số 3                        
Nguyễn Minh Châu     
Đoàn Thị Hương Giang + Nguyễn Thị Thuy
Phiên dịch 1: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Phiên dịch 2: Lý Thị Thùy Dương
Phiên dịch 1: Hà Minh Tuân
Phiên dịch 2: Dương Văn Thảo 
10.45 - 11.15 Giải lao 10.45 - 11.15 Giải lao 10.45 - 11.15 Giải lao
11.15 - 12.30 Phỏng vấn SV năm 1.2 11.15 - 12.15 Phỏng vấn SV năm 1.2 11.15 - 12.15 Phỏng vấn SV năm 1.2
Zoom số 1                        
Nông Thị Hiền Hương     
Nguyễn Sơn Tùng + Trương Ngọc Phượng
Zoom số 2                        
Nguyễn Tuấn Hùng    
Phạm Thị Thu Trang+ Vũ Thị Thanh Hòa
Zoom số 3                        
Nguyễn Minh Châu     
Đoàn Thị Hương Giang + Nguyễn Thị Thuy
Phiên dịch 1: Lý Thị Thùy Dương
Phiên dịch 2: Vũ Thị Hòa
Phiên dịch 1: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Phiên dịch 2: Trương Thị Ánh Tuyết
Phiên dịch 1: Hà Minh Tuân
Phiên dịch 2: Dương Văn Thảo 
12.30 - 13.30 Nghỉ ăn trưa 12.15 - 13.15 Nghỉ ăn trưa 12.15 - 13.15 Nghỉ ăn trưa
13.30 - 14.45 Phỏng vấn Sv năm 3.4 13.15 - 14.15 Phỏng vấn Sv năm 3.4 13.15 - 14.15 Phỏng vấn Sv năm 3.4
Zoom số 1                        
Nông Thị Hiền Hương     
Nguyễn Sơn Tùng + Trương Ngọc Phượng
Zoom số 2                        
Nguyễn Tuấn Hùng    
Phạm Thị Thu Trang+ Vũ Thị Thanh Hòa
Zoom số 3                        
Nguyễn Minh Châu     
Đoàn Thị Hương Giang + Nguyễn Thị Thuy
Phiên dịch 1: Lý Thị Thùy Dương
Phiên dịch 2: Vũ Thị Hòa
Phiên dịch 1: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Phiên dịch 2: Trương Thị Ánh Tuyết
Phiên dịch 1: Hà Minh Tuân
Phiên dịch 2: Dương Văn Thảo 
Thời gian từ 14.45 trở đi  Cuộc họp nội bộ của chuyên gia đánh giá
Zoom  số 1: Nông Thị Hiền Hương; Nguyễn Sơn Tùng; Trương Ngọc Phượng
NGÀY 3
15/9/2021
8.30 - 10.00 Phát trực tiếp chuyến thăm cơ sở vật chất 8.30 - 10.00 Phỏng vấn cựu SV 8.30 - 10.00 Phỏng vấn nhà tuyển dụng
Zoom số 1                        
Nông Thị Hiền Hương     
Nguyễn Sơn Tùng + Trương Ngọc Phượng
Zoom số 2                        
Nguyễn Tuấn Hùng    
Phạm Thị Thu Trang+ Vũ Thị Thanh Hòa
Zoom số 3                        
Nguyễn Minh Châu     
Đoàn Thị Hương Giang + Nguyễn Thị Thuy

MC: Dương, Tuân, Hòa, Thương Tuấn, Ngọc
Phiên dịch 1: Trương Thị Ánh Tuyết
Phiên dịch 2: Bùi Tuấn Tuân
Phiên dịch 1: Dương Văn Thảo
Phiên dịch 2: Hồ Ngọc Sơn
10.00 - 10.30 Giải lao 10.00 - 10.30 Giải lao 10.00 - 10.30 Giải lao
10.30 - 12.00 Phỏng vấn cựu SV 10.30 - 12.00 Phát trực tiếp chuyến thăm cơ sở vật chất 10.30 - 12.00 Phỏng vấn cựu SV
Zoom số 1                        
Nông Thị Hiền Hương     
Nguyễn Sơn Tùng + Trương Ngọc Phượng
Zoom số 2                        
Nguyễn Tuấn Hùng    
Phạm Thị Thu Trang + Vũ Thị Thanh Hòa
Zoom số 3                        
Nguyễn Minh Châu     
Đoàn Thị Hương Giang + Nguyễn Thị Thuy
Phiên dịch 1: Lý Thị Thùy Dương
Phiên dịch 2: Đỗ Xuân Luận
MC: Tuyết, Tuân, Hòa, Tuấn Tuân, Ngọc Phiên dịch 1: Dương Văn Thảo
Phiên dịch 2: Hồ Ngọc Sơn
12.00 - 13.00 Nghỉ ăn trưa 12.00 - 13.00 Nghỉ ăn trưa 12.00 - 13.00 Nghỉ ăn trưa
13.00 - 14.30 Phỏng vấn nhà tuyển dụng 13.00 - 14.30 Phỏng vấn nhà tuyển dụng 13.00 - 14.30 Phát trực tiếp thăm cơ sở vật chất
Zoom số 1                        
Nông Thị Hiền Hương     
Nguyễn Sơn Tùng + Trương Ngọc Phượng
Zoom số 2                        
Nguyễn Tuấn Hùng    
Phạm Thị Thu Trang+ Vũ Thị Thanh Hòa
Zoom số 3                        
Nguyễn Minh Châu     
Đoàn Thị Hương Giang + Nguyễn Thị Thuy
Phiên dịch 1: Lý Thị Thùy Dương
Phiên dịch 2: Đỗ Xuân Luận
Phiên dịch 1: Trương Thị Ánh Tuyết
Phiên dịch 2: Bùi Tuấn Tuân
MC: Thảo, Ngọc, Tuân, Hòa, Thương Tuấn
Thời gian từ 14h30 trở đi  Cuộc họp nội bộ của chuyên gia đánh giá
Zoom  số 1: Nông Thị Hiền Hương; Nguyễn Sơn Tùng; Trương Ngọc Phượng
NGÀY 4
16/9/2021
8.30 - 10.30 Đánh giá tài liệu của các chuyên gia đánh giá AUN-QA 8.30 - 10.30 Đánh giá tài liệu của các chuyên gia đánh giá AUN-QA 8.30 - 10.30 Đánh giá tài liệu của các chuyên gia đánh giá AUN-QA
Zoom số 1                        
Nông Thị Hiền Hương     
Nguyễn Sơn Tùng + Trương Ngọc Phượng
Zoom số 2                        
Nguyễn Tuấn Hùng    
Phạm Thị Thu Trang+ Vũ Thị Thanh Hòa
Zoom số 3                        
Nguyễn Minh Châu     
Đoàn Thị Hương Giang + Nguyễn Thị Thuy
Phiên dịch 1: Vũ Thị Hòa
Phiên dịch 2: Lý Thị Thùy Dương
Phiên dịch 1: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Phiên dịch 2: Trương Thị Ánh Tuyết
Phiên dịch 1: Dương Văn Thảo
Phiên dịch 2: Hà Minh Tuân
10.30 - 11.00 Giải lao 10.30 - 11.00 Giải lao 10.30 - 11.00 Giải lao
11.00 - 13.00 Làm rõ thêm với tổ viết SAR 11.00 - 13.00 Làm rõ thêm với tổ viết SAR 11.00 - 13.00 Làm rõ thêm với tổ viết SAR
Zoom số 1                        
Nông Thị Hiền Hương     
Nguyễn Sơn Tùng + Trương Ngọc Phượng
Zoom số 2                        
Nguyễn Tuấn Hùng    
Phạm Thị Thu Trang+ Vũ Thị Thanh Hòa
Zoom số 3                        
Nguyễn Minh Châu     
Đoàn Thị Hương Giang + Nguyễn Thị Thuy
Phiên dịch 1: Vũ Thị Hòa
Phiên dịch 2: Lý Thị Thùy Dương
Phiên dịch 1: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Phiên dịch 2: Trương Thị Ánh Tuyết
Phiên dịch 1: Dương Văn Thảo
Phiên dịch 2: Hà Minh Tuân
13.00 - 14.00 Nghỉ ăn trưa 13.00 - 14.00 Nghỉ ăn trưa 13.00 - 14.00 Nghỉ ăn trưa
Thời gian từ 14h00 trở đi  Cuộc họp nội bộ của chuyên gia đánh giá
Zoom số 1: Nông Thị Hiền Hương; Nguyễn Sơn Tùng; Trương Ngọc Phượng
NGÀY 5
17/9/2021
8.00 - 10.30 Phiên bế mạc
Đánh gia sơ bộ về kết quả của Nhóm chuyên gia đánh giá AUN-QA
Tóm tắt bài phát biểu của trưởng ban đánh giá
Phát biểu bế mạc của đại diện AUN-QA
Phát biểu bế mạc của đại diện Trường
Chụp ảnh lưu niệm
Zoom số 1: Nông Thị Hiền Hương; Nguyễn Sơn Tùng; Trương Ngọc Phượng
Phiên dịch 1: Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phiên dịch 2: Lý Thị Thùy Dương
  Lưu ý: Phiên dịch 1 là phiên dịch chính thức
Phiên dịch 2 là phiên dịch dự phòng
       
           
BÀI VIẾT LIÊN QUAN