Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Nguyễn Thị Xuyến bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Khoa học cây trồng

10/09/2018 15:25 - Xem: 100

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 1028/QĐ-ĐHNL -ĐT ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 28 tháng 8 năm 2018 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Xuyến

Về đề tài: "Nghiên cứu đặc tính ít hạt và một số biện pháp kĩ thuật nâng cao năng suất, chất lượng cam Sành Hà Giang".

Ngành: Khoa học cây trồng

Mã số: 9.62.01.10

Người hướng dẫn khoa học:

1.     PGS. TS. Nguyễn Quốc Hùng, Viện Nghiên cứu Rau Quả

2.     TS. Nguyễn Duy Lam, trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 1028/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm) gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

 GS.TS. Đào Thanh Vân

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Chủ tịch HĐ

2

TS. Nguyễn Thế Huấn

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Thư ký

3

 TS. Đoàn Thế Lư

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 1

4

 TS. Vũ Việt Hưng

Viện nghiên cứu Rau Quả

Phản biện 2

5

TS. Hà Minh Thanh

Viện Bảo vệ thực vật

Phản biện 3

6

TS. Nguyễn Văn Vượng

Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Ủy viên

7

PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Ủy viên

 

 

     Sau khi nghe NCS. Nguyễn Thị Xuyến trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án. NCS đã tiếp thu ý kiến của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.

     Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên 2 điểm mới, đó cũng là 2 đóng góp mới của luận án:

(1). Đánh giá được đặc điểm sinh học của 6 cá thể cam Sành ít hạt có triển vọng được tuyển chọn tại Hà Giang. Xác định được nguyên nhân ít hạt của các cây cam Sành tuyển chọn và đánh giá sự ổn định của đặc tính ít hạt sau khi ghép cải tạo.

(2). Đánh giá được ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật cơ bản (bón phân, phun chất điều tiết sinh trưởng GA3, cắt tỉa) nâng cao năng suất, chất lượng cam Sành Hà Giang.

Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án "Nghiên cứu đặc tính ít hạt và một số biện pháp kĩ thuật nâng cao năng suất, chất lượng cam Sành Hà Giang” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành: Khoa học cây trồng ; Mã số: 9. 62 01 10 với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Nguyễn Thị Xuyến xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Khoa học cây trồng. 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận và đề nghị cấp bằng tiến sĩ Khoa học cây trồng cho NCS. Nguyễn Thị Xuyến.

     Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm và các giảng viên Khoa Nông học, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

    Vào 12h cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ Khoa học cây trồng cho NCS. Nguyễn Thị Xuyến.

    Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ của NCS. Nguyễn Thị Xuyến

BÀI VIẾT LIÊN QUAN