Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Nguyễn Tú Huy bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Khoa học cây trồng

10/09/2018 09:10 - Xem: 85

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 1027/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm họp ngày 30 tháng 8 năm 2018 tại Trường Đại học Nông Lâm Đại học – Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Nguyễn Tú Huy

Về đề tài: "Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật trồng hoa Lily tại tỉnh Hà Giang".

Ngành: Khoa học cây trồng

Mã số: 9.62.01.10

Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Đào Thanh Vân, Trường Đại học Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 1027/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 30 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm) gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

PGS.TS. Trần Văn Điền

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Chủ tịch HĐ

2

PGS.TS. Nguyễn Thúy Hà

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Thư ký

3

PGS.TS. Vũ Quang Sáng

Học Viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 1

4

PGS.TS. Lê Tất Khương

Bộ Khoa học & Công nghệ

Phản biện 2

5

TS. Nguyễn Tuấn Điệp

Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang

Phản biện 3

6

TS. Đỗ Tuấn Khiêm

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn

Ủy viên

7

PGS.TS. Nguyễn Thị Lân

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Ủy viên

 

 

     Sau khi nghe NCS. Nguyễn Tú Huy trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án. NCS đã tiếp thu ý kiến của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.

     Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên 3 điểm mới, đó cũng là 3 đóng góp mới của luận án:

(1) Xác định được giống hoa lily Robina và thành phố Hà Giang là địa điểm trồng phù hợp với sự sinh trưởng, phát triển và cho năng suất, chất lượng cao;

(2) Xác định được kích thước củ, thời điểm trồng thích hợp và một số biện pháp kỹ thuật như thành phần giá thể, lượng phân bón, nồng độ sử dụng Ca(NO3)2, chất điều hòa sinh trưởng Thiên Nông... làm tăng khả năng sinh trưởng phát triển chất lượng hoa và giảm tỷ lệ cháy lá trên giống Robina trồng tại thành phố Hà Giang;

(3) Những kết quả trên làm cơ sở cho việc xây dựng quy trình kỹ thuật trồng hoa lily nâng cao hiệu quả kinh tế tại địa phương.

Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án “Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật trồng hoa Lily tại tỉnh Hà Giang” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành: Khoa học cây trồng; Mã số: 9.62.01.10 với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Nguyễn Tú Huy xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Khoa học cây trồng. 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận và đề nghị cấp bằng tiến sĩ Khoa học cây trồng cho NCS. Nguyễn Tú Huy.

     Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm và các giảng viên Khoa Nông học, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

    Vào 12h cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ Khoa học cây trồng cho NCS. Nguyễn Tú Huy.

    Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

 Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ của NCS. Nguyễn Tú Huy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN