Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Phan Chí Nghĩa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Khoa học cây trồng

18/12/2018 08:55 - Xem: 92

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 1635/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 13 tháng 12 năm 2018 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Phan Chí Nghĩa

Về đề tài: “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất chè vụ Đông Xuân trên giống chè Kim Tuyên tại tỉnh Phú Thọ”

Ngành: Khoa học cây trồng

Mã số: 9.62.01.10

Người hướng dẫn khoa học:

PGS.TS Nguyễn Văn Toàn, Viện KHKT NLN miền núi phía Bắc.

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 1635/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm) gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

GS.TS. Đào Thanh Vân

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Chủ tịch HĐ

2

PGS.TS. Nguyễn Thị  Mão

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Thư ký

3

TS. Nguyễn Thị Ngọc Bình

Hội  Khoa học chè Việt Nam

Phản biện 1

4

TS. Nguyễn Đình Vinh

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 2

5

PGS.TS. Hồ Quang Đức

Viện Thổ nhưỡng - Nông hóa

Phản biện 3

6

PGS.TS. Lê Tất Khương

Bộ Khoa học & Công nghệ

Ủy viên

7

PGS. TS. Nguyễn Thị Lân

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Ủy viên

 

 

     Sau khi nghe NCS. Phan Chí Nghĩa trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.

     Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên 3 điểm mới, đó cũng là 3 đóng góp mới của luận án:

- Xác định thời vụ đốn chè trái vụ phù hợp với sản xuất chè vụ Đông Xuân trên giống chè Kim Tuyên tại tỉnh Phú Thọ trên cơ sở xác định mối quan hệ giữa hàm lượng tinh bột trong rễ chè và sự sinh trưởng, phát triển của cây chè sau đốn. Hàm lượng tinh bột càng cao thì sinh trưởng, phát triển sau đốn của chè càng mạnh và ngược lại.

- Xác định quan hệ giữa ẩm độ đất và năng suất của chè Kim Tuyên tại Phú Thọ có tương quan chặt chẽ (R=0,87).

- Xác định biện pháp đồng thời giữa tưới nước và bón phân bổ sung làm tăng hiệu quả sản xuất chè vụ Đông Xuân trên giống Kim Tuyên tại tỉnh Phú Thọ.

Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất chè vụ Đông Xuân trên giống chè Kim Tuyên tại tỉnh Phú Thọ” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành: Khoa học cây trồng ; Mã số: 9 62 01 10 với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Phan Chí Nghĩa xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Khoa học cây trồng. 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận và đề nghị cấp bằng tiến sĩ Khoa học cây trồng cho NCS. Phan Chí Nghĩa

     Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm và các giảng viên Khoa Nông học, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

    Vào 12h00 cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ ngành Khoa học cây trồng cho NCS. Phan Chí Nghĩa.

    Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN