Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Thực tập nước ngoài

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại Nhật Bản

04/06/2019 13:00 - Xem: 108
Căn cứ vào văn bản ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm với Hiệp hội hỗ trợ du học sinh, sinh viên CHIKYUJIN Nhật Bản ngày 20/01/2018 và thư mời đề ngày 15/5/2019

BÀI VIẾT LIÊN QUAN