Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Thị Xuyến

14/08/2018 10:00 - Xem: 83

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu đặc tính ít hạt và một số biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng cam Sành Hà Giang” thuộc ngành Khoa học cây trồng, mã số: 9.62.01.10.

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Quốc Hùng

                                               2. TS. Nguyễn Duy Lam

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 8 năm 2018.

Địa điểm: Phòng họp B2, Trường Đại học Nông Lâm.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học  và những người quan tâm đến dự

BÀI VIẾT LIÊN QUAN