Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Giáo dục tư tưởng
Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân năm học 2019-2020

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân năm học 2019-2020

Thực hiện Công văn số 1285/ĐHTN- CT HSSV về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- HSSV năm học 2019-2020

Xem thêm
Thông báo tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019

Thông báo tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019

Thực hiện công văn số 1063/BGDĐT- GDCT HSSV ngày 13/6/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019

Xem thêm
Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2019

Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2019

Thực hiện kế hoạch số 533/KH-ĐHTN ngày 08/4/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2019

Xem thêm
Kế hoạch thực hiện chương trình hành động phòng, chống mua bán người năm 2019

Kế hoạch thực hiện chương trình hành động phòng, chống mua bán người năm 2019

Thực hiện kế hạch số 608/KH-ĐHTN ngày 19/4/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc thực hiện chương trình hành động phòng, chống mua bán người năm 2019

Xem thêm
Thông báo Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019

Thông báo Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019

Căn cứ Thông báo số 1025/ĐHTN-CT HSSV ngày 07/6/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc phát động Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2019

Xem thêm
Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông 2019

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông 2019

Thực hiện kế hoạch số 558/KH-ĐHTN ngày 11/4/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019

Xem thêm
Kế hoạch tăng cường quản lý GDCT tư tương đối với sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025

Kế hoạch tăng cường quản lý GDCT tư tương đối với sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025

Thực hiện Quyết định số 3296/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phên duyệt Đề án "Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV trên môi trường mạng đến năm 2025"

Xem thêm
Thông báo tổ chức tuyên truyền ANTT và phòng chống các tệ nạn xã hội cho sinh viên

Thông báo tổ chức tuyên truyền ANTT và phòng chống các tệ nạn xã hội cho sinh viên

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy, BGH về việc tăng cường công tác đảm bảo ANTT và phòng chống các tệ nạn xã hội cho sinh viên trong trường học

Xem thêm
Tổ chức cho sinh viên ký cam kết năm học 2018-2019

Tổ chức cho sinh viên ký cam kết năm học 2018-2019

Thực hiện công văn số 1661/ĐHTN- CT HSSV ngày 22/8/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức cho sinh viên ký cam kết năm học 2018-2019

Xem thêm
Kế hoạch tuyên truyền an toàn giao thông năm học 2018-2019

Kế hoạch tuyên truyền an toàn giao thông năm học 2018-2019

Thực hiện công văn số 1568/ĐHTn- CT HSSV ngày 08/8/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc phối hợp tuyên truyền Pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Xem thêm
Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần SHCD cho sinh viên đầu khóa 50  nhập học 2018

Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần SHCD cho sinh viên đầu khóa 50 nhập học 2018

Căn cứ vào kết quả đánh giá qua bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa K50 của Ban kiểm tra đánh giá chất lượng

Xem thêm
Kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2018-2019

Kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2018-2019

Căn cứ vào yêu cầu và nội dung công văn của Bộ GD&ĐT, Đại học Thái Nguyên, trường Đại học Nông Lâm xây dựng kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2018-2019

Xem thêm
Thông báo về tổ chức tuyên truyền các TNXH và phòng chống các TNXH cho sinh viên bằng hình thức thực tiễn xét xử lưu động

Thông báo về tổ chức tuyên truyền các TNXH và phòng chống các TNXH cho sinh viên bằng hình thức thực tiễn xét xử lưu động

Thực hiện công văn số 02/2017/HS-TA ngày 10/10/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc xét xử lưu động 03 vụ án hình sự (Tàng trữ chất ma túy và trộm cắp tài sản) tại Trường Đại học Nông lâm

Xem thêm
Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông năm 2017

Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông năm 2017

Thực hiện công văn số 1517/ĐHTN- CT HSSV ngày 09/8/2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc phối hợp tuyên truyền Pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Xem thêm
Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần SHCD cho sinh viên đầu khóa 49  nhập học 2017

Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần SHCD cho sinh viên đầu khóa 49 nhập học 2017

Căn cứ vào kết quả đánh giá qua bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa K49 của Ban kiểm tra đánh giá chất lượng

Xem thêm
Tổ chức cho sinh viên ký cam kết không tham gia các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng, hội nhóm và các TNXH năm học 2017-2018

Tổ chức cho sinh viên ký cam kết không tham gia các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng, hội nhóm và các TNXH năm học 2017-2018

Tổ chức cho sinh viên ký cam kết không tham gia các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng và các tệ nạn xã hội năm học 2017-2018

Xem thêm
Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần SHCD cho sinh viên khóa 45 năm học 2016-2017

Quyết định công nhận đã hoàn thành Tuần SHCD cho sinh viên khóa 45 năm học 2016-2017

Căn cứ vào kết quả đánh giá tuần sinh hoạt công dân HSSV cuối khóa 45 của Ban kiểm tra đánh giá chất lượng

Xem thêm
Kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm học 2017-2018

Kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm học 2017-2018

căn cứ công văn số 1488/ĐHTN-HSSV ngày 04/8/2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV

Xem thêm