Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Giáo dục tư tưởng
Tổ chức tuyên truyền các TNXH và phòng chống các TNXH cho sinh viên bằng hình thức thực tiễn xét xử lưu động

Tổ chức tuyên truyền các TNXH và phòng chống các TNXH cho sinh viên bằng hình thức thực tiễn xét xử lưu động

Thực hiện công văn số 02/2016/HS-TA ngày 18/10/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc xét xử lưu động 03 vụ án hình sự (Tàng trữ chất ma túy và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức) tại trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Tổ chức tuyên truyền ANTT và phòng chống các tệ nạn xã hội cho sinh viên đầu năm học

Tổ chức tuyên truyền ANTT và phòng chống các tệ nạn xã hội cho sinh viên đầu năm học

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy, BGH về việc tăng cường công tác đảm bảo ANTT và phòng chống các tệ nạn xã hội cho sinh viên trong trường học

Xem thêm
Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2016-2017

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2016-2017

Thực hiện công văn số 1859/ĐHTN-HSSV ngày 15/8/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV

Xem thêm