Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Học phí Học phí hệ chính quy
Điều chỉnh mức thu học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm học 2021-2022

Điều chỉnh mức thu học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm học 2021-2022

Quyết định số 835/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 14/10/2021 của Trường Đại học Nông Lâm về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm 2021-2022

Xem thêm
Điều chỉnh mức học phí hệ đào tạo chính quy năm học 2021-2022

Điều chỉnh mức học phí hệ đào tạo chính quy năm học 2021-2022

Theo quyết định số 479/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 22/6/2021 của Trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm