Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
31/12/2020 Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác dự giờ của trường Đại học Nông Lâm Cập nhật
30/12/2020 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
28/12/2020 Thông tư Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng KH&CN cho giảng viên trẻ và sinh viên trong cơ sở GDDH Cập nhật
25/12/2020 Hợp đồng mua phần mềm quản lý thu học phí
25/12/2020 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP Quy định về tuổi nghỉ hưu
20/12/2020 Quy định tuyển dụng viên chức 2020
18/12/2020 Thông tư Hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua nhiệm vụ KHCN
09/12/2020 Kế hoạch tuyển dụng viên chức 2020
04/12/2020 Quyết định về việc thành lập hội đồng đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra
20/11/2020 Quyết định V/v ban hành quy định công tác thi đua khen thưởng trong Trường Đại học Nông Lâm
17/11/2020 Quyết định phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030
12/11/2020 Quyết định V/v tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Trương Thị Lan)
12/11/2020 Quyết định về việc công nhận thi đua khối đào tạo năm học 2019 - 2020
12/11/2020 Quyết định V/v tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHTN cho các tập thể, cá nhân thuộc ĐHTN năm học 2019 - 2020
12/11/2020 Quyết định V/v tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHTN cho tác giả/nhóm tác giả có thành tích xuất sắc trong "Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2020"
20/10/2020 Nghị đinh về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
15/10/2020 Quyết định số 874 ngày 12/10/2020 ban hành quy định về công tác quản lý khoa học và công nghệ Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên
14/10/2020 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra
15/09/2020 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2020-2021
10/09/2020 Đường link đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2020-2021 Cập nhật