Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
27/10/2015 Nghị định 73/2015/NĐ-CP về Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học.
25/10/2015 Nghị định 73/2015/NĐ-CP ngày 8/9/2015 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
15/10/2015 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ
14/10/2015 Thông báo về việc chi quà nhân dịp ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/2015
28/09/2015 Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm y tế năm 2015 đối với sinh viên
22/09/2015 Thông báo về việc chi quà nhân dịp ngày tết Trung thu năm 2015
18/09/2015 Thông báo về việc khoán văn phòng phẩm cho giáo viên và cấp bảo hộ lao động năm 2015
18/09/2015 Nghị định 73/2015/NĐ-CP ngày 8/9/2015 của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
15/09/2015 Quyết định về việc ban hành quy định đối xử với động vật trong đào tạo và NCKH tại Trường ĐHNL - ĐHTN
05/09/2015 Thông tư số 16 của Bộ GD&ĐT Ban hành kết quả đánh giá rèn luyện của người học
01/09/2015 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLDTBXH ngày 16/7/2015
27/08/2015 Quyết định chi quà nhân ngày Quốc Khánh 2/9/2015
27/08/2015 Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân loại cán bộ viên chức 2014 -2015
20/08/2015 Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015
20/08/2015 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật Lao động
19/08/2015 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-BLDTBXH ngày 16/7/2015
19/08/2015 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Bộ Lao động thương binh xã hội hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
18/08/2015 Quy định thực hiện chương trình song phương - đa phương, tìm kiếm và chuyển gia công nghệ nước ngoài đến năm 2020
08/08/2015 Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Bộ Lao động thương binh xã hội
31/07/2015 Huong dan thuc hien quy trinh TDVC DHNL nam 2015