Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
18/10/2021 Ban hành quy định kinh phí đào tạo đối với lưu học sinh (diện Hiệp định) học tập tại Trường
18/10/2021 Quyết định V/v tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục năm học 2020 - 2021
15/10/2021 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2021-2022
15/10/2021 Thông báo thanh quyết toán kinh phí thực hành, thực tập, rèn nghề
15/10/2021 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2021-2022
07/10/2021 Chi tiền nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/2021
28/09/2021 Quyết định V/v tặng giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho cho các tập thể và cá nhân thuộc ĐHTN năm học 2020 - 2021
10/09/2021 Chi tiền nhân dịp Trung thu năm 2021
09/09/2021 Thông báo luân chuyển, bố trí vị trí công việc của Kế toán viên Phòng Kế hoạch-Tài chính
30/08/2021 NGHỊ ĐỊNH 81/2021/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ
23/08/2021 Chi tiền Quốc khánh 2/9
17/08/2021 Quyết định bảo vệ chuyên đề tiến sĩ của NCS Trương Đức Giao
06/08/2021 Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nông Lâm
04/08/2021 Danh sách cán bộ, viên chức và người lao động
22/07/2021 Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân loại cán bộ viên chức 2020 - 2021
07/07/2021 Quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2020 - 2021
07/07/2021 Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2020 - 2021
06/07/2021 Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT về ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ngày 28/6/2021
17/06/2021 QĐ số 461/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 16/6/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định tuyển sinh và đạo tạo trình độ tiến sĩ
16/06/2021 Thông báo về việc thanh quyết toán đề tài nghiên cứu khoa học năm 2020