Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
16/05/2021 Thông báo về việc kiểm tra tiến độ đề tài các cấp 6 tháng đầu năm và đề xuất đề tài cấp Đại học năm 2022
12/05/2021 Chi tiền hỗ trợ CBVC đi thăm quan nghỉ mát hè năm 2021
11/05/2021 Quy chế khen thưởng trong hệ thống Công đoàn giáo dục năm 2020-2021
11/05/2021 Hướng dẫn 10HD - CĐN về khen thưởng chuyên đề CĐGDVN
10/05/2021 Tổng kết thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021 (ĐHTN)
07/05/2021 Chi hỗ trợ cho cán bộ viên chức, cán bộ hợp đồng đi tham quan nghỉ mát hè 2021
05/05/2021 Thông báo về việc sử dụng thu học phí qua ứng dụng ViettelPay
29/04/2021 Thông báo về việc tham gia Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2021
26/04/2021 Phân công đơn vị phụ trách tiêu chuẩn đánh giá xếp loại các đơn vị đào tạo trong ĐHTN năm học 2020 - 2021
23/04/2021 Quyết định V/v ban hành bộ tiêu chí thi đua năm học 2020 - 2021 của Trường Đại học Nông Lâm
12/04/2021 Chi tiền Giỗ tổ Hùng Vương 10/3/2021
12/04/2021 Chi quà nhân ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2021
09/04/2021 Kế hoạch triển khai, thực hiện các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021
05/04/2021 Ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, CBVCNLĐ năm 2021
29/03/2021 Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười tám Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm
25/03/2021 QĐ Số 198/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 18/3/2021 Ban hành quy định công tác quản lý đào tạo sau đại học của trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
24/03/2021 Tuyển dụng viên chức 2020 (3.2021)
17/03/2021 Thông báo tuyển dụng LĐHĐ 2021
15/03/2021 Quyết định ban hành chương trình phát triển Công nghệ cao đến năm 2030
12/03/2021 Quyết định ban hành chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030